Jak pogodzić się z samotnością? O pladze współczesnego świata

Liczba ludności na Ziemi przekroczyła już osiem miliardów. Obszar wykorzystywany gospodarczo i administracyjnie przez człowieka zajmuje około 91% lądowej powierzchni globu. Wśród tych ogromnych cyfr przewija się samotność, co z pozoru brzmi jak coś zabawnego. Odczuwanie samotności pośród tylu ludzi. Odczuwanie samotności w zwiększonym dostępie do komunikacji. Odczuwanie samotności w codziennym funkcjonowaniu. Plaga współczesnego świata dotyka bez wyjątku, a przy tym nie pozwala w pełni cieszyć się życiem. Czy izolacja wśród tłumu jest odczuwalna? Ja pogodzić się z samotnością?

Samotność – jej rodzaje i formy

Samotność jest dosyć szeroko badanym zjawiskiem, którego poznaniem zajmują się psychologowie. Podstawowym jej aspektem jest brak miłości. Mimo posiadania rodziny, przyjaciół i partnera, to jednak brakuje intymnej więzi, która byłaby inna od reszty. Wyjątkowa i niepowtarzalna. Kolejną formą jest tęsknota, polegająca na myśleniu o osobie, której już nie ma. Nowe sytuacje również powodują samotność. Zmiana miejsca zamieszkania, kraju, a nawet pracy. To wszystko będzie wiązało się z początkowym osamotnieniem. Ostatni rodzaj odnosi się do uczucia niedopasowania w tłumie oraz wrażeniu braku możliwości znalezienia osoby o tych samych pasjach. Izolowanie się ma różne formy, ale za każdym razem przywodzi te same negatywne uczucia.

Sposoby radzenia sobie z samotnością

Jak pogodzić się z samotnością? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda osoba będzie potrzebowała indywidualnego dla siebie procesu. Jednak można zminimalizować jej objawy. Przede wszystkim czas. To on zawsze leczy rany, więc i w procesie osamotnienia ma znacznie. Pod wpływem chwili poznajesz nowe osoby, zaczynasz rozmawiać z sąsiadami, zyskujesz przyjaciół. Działa to również podczas integracji ze zwierzętami. Są one idealnym przywodzicielem dobrych emocji. O ile samotność tymczasową łatwo pokonać, to długotrwała jest trudniejsza. Pomocna okaże się pomoc psychologów, książek, poradników lub dostrzeżenie problemu i chęć naprawy. Zajrzenie w głąb własnych emocji, relacji i sposobu życia pomoże w drodze do radzenia sobie z samotnością.