Tantum Verde Smak Eukaliptusowy 30 past.

16.89

Opis

Nazwa: Tantum Verde Smak Eukaliptusowy
Postać: pastyl.twarde
Dawka: 3 mg
Opakowanie: 30 pastyl.
Skład:
Każda pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminy.

Substancje pomocnicze: każda pastylka zawiera 3124,43 mg izomaltu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:
Częstość występowania działań niepożądanych zamieszczono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (1/10); często (1/100 do < 1/10); niezbyt często (1/1 000 do < 1/100); rzadko (1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

(1/1 000 do

< 1/100)

Rzadko (1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000),

nie znana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka

i jelit

pieczenie lub suchość w jamie ustnej

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości

reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

skurcz krtani

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

odczyny fototoksyczne

obrzęk naczynioruchowy

Interakcje:
Nie są znane żadne oddziaływania produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy z innymi lekami.

Dawkowanie:
Ssać po 1 pastylce 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni. Ze względu na postać farmaceutyczną, produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat produkt leczniczy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Środki ostrożności:
U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być objawem innego, ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nie ustępowały po około 3 dniach stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien zwrócić się do lekarza. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów:

 z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją fruktozy ze względu na zawartość izomaltu,  z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Należy ostrożnie stosować benzydaminę u pacjentów z astmą w wywiadzie, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia skurczu oskrzeli.

Prowadzenie pojazdów:
Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy.

Jednak bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość, niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu produktów leczniczych zawierających benzydaminę, w dawkach około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce.

W razie przedawkowania należy wywołać wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka. Pacjenta należy obserwować stosując leczenie objawowe, w tym utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu.

Ciąża:
Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie badano stopnia wydalania benzydaminy z mlekiem. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Tantum Verde smak eukaliptusowy w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Zdrowie

norma sodu, kremy na odparzenia pieluszkowe, bąblownica, jedzenie na dowoz rybnik, naproksen, contrahist 5 mg, catering wągrowiec, seitan wartości odżywcze, co zamiast miesa, ile paracetamolu na dobę, solgar zelazo

yyyyy