Jak liczyć okres wypowiedzenia czyli co powinien wiedzieć pracownik?

Pracodawcę i pracownika łączy umowa dotycząca zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika, za co należy mu się wynagrodzenie. Są różne umowy zawierane przez pracodawcę i pracownika w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Umowa nakłada na pracownika obowiązki, ale także daje mu pewne prawa. Ważne jest wnikliwe czytanie zawieranych umów, pod którymi składa się własnoręczny podpis. Dzięki temu będziemy dokładnie poinformowani jakie warunki oferuje pracodawca oraz z czego może korzystać pracownik. Istotnymi punktami w umowie będzie zapewne okres wypowiedzenia. Jest to zagadnienie, które jest ważne między innymi dla osób otrzymujących propozycję intratnej posady poza miejscem pracy. Chcąc skorzystać z tej propozycji trzeba zachować okres wypowiedzenia uwzględniony w umowie. Jest to czas, w którym pracodawca może zorganizować nabór na wakat, który zostanie nagle uruchomiony po odejściu pracownika. Oczywiście zdarza się, że można się z pracodawcą dogadać w tej kwestii, ale najczęściej trzeba się sztywno trzymać ustalonych reguł. Pracownik może złożyć rezygnację bez podania powodu swojego odejścia. Ma do tego pełne prawo. Oczywiście dotyczy to także odwrotnej sytuacji. Okres wypowiedzenia obowiązuje także pracodawcę, który chce zwolnić danego pracownika. Obowiązuje go wówczas okres wypowiedzenia. Dla pracownika jest to czas, w którym może organizować poszukiwania nowej posady. Szczegóły tego typu sytaucji zostały opisane pod linkiem https://cuk.pl/porady/ustalenie-daty-poczatkowej-i-koncowej-okresu-wypowiedzenia.

Umowa o pracę czyli co przysługuje pracownikowi?

Pracodawca, który chce zwolnić pracownika zatrudnionego na mocy umowy o pracę, musi podać mu powód swojej decyzji. Jest to więc sytuacja odwrotna do powinności pracownika, który nie musi ujawniać przyczyn rezygnacji z pracy.. Pracownik jest chroniony przed bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy. Jednakże jeśli nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków, może liczyć się z tego typu konsekwencjami. Daje to prawa i obowiązki dla każdej ze stron, które jak najlepiej chcą chronić swoich interesów.