Uproszczona technika uprawy

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych tj. uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Stosowanie uproszczeń w uprawie roli wymaga od rolnika rozsądnego postępowania, które pozwoli ograniczyć ujemne skutki tej uprawy, ale jednocześnie umożliwi wykorzystać jej zalety.

czytaj więcej...

Nasi partnerzy


duro-france
Maisadour

Aktywność biologiczna gleby

Data publikacji: 5-01-2011

Prawidłowa struktura gleby to nie tylko optymalne stosunki powietrzno-wodne, optymalne pH, ale również zdolność przyswajania przez rośliny uprawne niezbędnych składników pokarmowych z gleby.

Związki próchniczne w różnorodny sposób oddziałują na mikroorganizmy glebowe i rośliny uprawne. Przede wszystkim są bogatym źródłem węgla, azotu i fosforu, które po zmineralizowaniu stają się dostępne dla roślin. Makro- i mikroorganizmy glebowe czerpią z substancji organicznej niezbędną do życia energię i mineralne składniki pokarmowe. Gleby zasobne w próchnicę odznaczają się, z tego względu, wyższą aktywnością biologiczną.
Substancje próchniczne stanowią jeden z podstawowych czynników, które decydują o żyzności gleby. Próchnica przyczynia się do wzrostu i rozwoju roślin, wpływając na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Wyróżnić można trzy główne funkcje próchnicy w glebie:

  • chemiczną i fizykochemiczną – próchnica jako źródło azotu (N) i fosforu (P) dla roślin oraz jej wpływ na właściwości fizykochemiczne gleby;
  • biologiczną – wpływ na aktywność mikroflory i mikrofauny glebowej oraz na wzrost i rozwój roślin;
  • fizyczną – poprawa struktury gleby, a tym samym wpływ na aerację, retencję wodną i ułatwienie uprawy gleby.

Ponadto, próchnica ma pośredni wpływ na przyswajanie przez rośliny mikroelementów, a także na wiązanie herbicydów i innych środków ochrony roślin.

Próchnica wpływa dodatnio na tworzenie się agregatów w strukturze gleby, poprawiając w ten sposób stosunki powietrzno-wodne. Działa jak lepiszcze w tworzeniu odpowiedniej struktury.. Powoduje to zwiększenie zwięzłości w przypadku gleb piaszczystych, a w glebach o cięższym składzie granul, wpływa na zmniejszenie zwięzłości.

Związki próchniczne charakteryzuje wysoka pojemność wodna. Mogą zatrzymywać 3-5-krotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin, niż wynosi ich masa własna. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gleb piaszczystych – gdzie pojemność wodna zależy właśnie głównie od zawartości próchnicy.

Całkowita pojemność sorpcyjna gleby zależy w 20-70% od zawartości próchnicy, a właściwie jej wysokich zdolności tworzenia kompleksów sorpcyjnych; swoiste związki próchniczne wchodzą w skład organicznej części tworzących się kompleksów w glebie. Za zdolności buforowe gleb, regulację i stabilizację odczynu również odpowiedzialne są związki próchniczne.

Ostatnio zaczęto zwracać uwagę na istotną rolę substancji próchnicznych w ochronie środowiska glebowego przed skutkami skażenia odpadami przemysłowymi oraz skutkami nadmiernej chemizacji rolnictwa. Wiąże się to z właściwościami sorpcyjnymi próchnicy.
Ważna jest też zdolność próchnicy do tworzenia odpowiednich połączeń z pestycydami, a zwłaszcza herbicydami. Dezaktywacja herbicydów łączy się z ich adsorbowaniem, ale też z przyspieszeniem rozkładu – poprzez dostarczanie mikroorganizmom, odpowiedzialnym za ten rozkład, związków energetycznych.

Źródło: www.wrp.pl
Jan Nikoniuk

Pobierz artykuł w PDF ⇒ klinkij tu...

Dodaj komentarz

Imię
Komentarz
maksymalnie 400 znaków / pozostało:
Kod z obrazka:
UWAGA: rolnictwo-utu.pl zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenie do publikacji komentarzy, które nie odnoszą się do tematyki strony, naruszają normy prawne, obyczajowe lub są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zawierające wulgaryzmy, promujące własne np. strony, produkty itp.

Pokaż/ukryj komentarze