Uproszczona technika uprawy

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych tj. uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Stosowanie uproszczeń w uprawie roli wymaga od rolnika rozsądnego postępowania, które pozwoli ograniczyć ujemne skutki tej uprawy, ale jednocześnie umożliwi wykorzystać jej zalety.

czytaj więcej...

Nasi partnerzy


duro-france
Maisadour

Konserwujące metody uprawy roli pod ziemniaki

Data publikacji: 21-12-2010

Konserwujące metody uprawy roli pod ziemniaki
Rezygnacja z pługa – ciekawa alternatywa!?
Hubert Kivelitz, Sylvia Vier, Matthias Drunkemühle i prof. Dr Bernhard C. Schäfer
Politechnika Południowej Westfalii, Wydział gospodarki rolnej Soest

Konserwujące metody obróbki ziemi aż po siew bezpośredni w ciągu minionych 30 lat nabierały w wielu gospodarstwach w Niemczech coraz większego znaczenia. Udział powierzchni obrabianych bez pługów waha się w zależności od regionu między 25 a 60%. Taki rozwój sytuacji, pozytywny szczególnie jeżeli chodzi o ochronę ziemi i zasobów, był w znaczny sposób wspomagany nie tylko przez programy dofinansowania w krajach związkowych. Co nie najmniej ważne, nacisk finansowy przy uprawie roli przyspieszył wprowadzenie tych wysoko efektywnych metod konserwującego zagospodarowania ziemi. Bez nowinek technicznych i postępu w zakresie techniki uprawy roli i wysiewu taki rozwój wydarzeń byłby niemożliwy.
W obliczu wzrastającego znaczenia ochrony ziemi i zasobów, które nie powinno być wspomniane wyłącznie w powiązaniu ze zmianą klimatu, w strukturę zagospodarowania upraw coraz bardziej wkraczają polityczne zalecenia i ograniczenia, szczególnie dotyczące ochrony przed erozją. Dlatego od jesieni 2010 wejdą w życie konkretne nowe zalecenia Cross Compliance celem ochrony upraw w Niemczech przed erozją. Może to oznaczać, że przykładowo na powierzchniach zakwalifikowanych jako wyższa klasa zagrożenia erozją (CCwoda2) użycie pługa jest możliwe w bardzo ograniczonych przypadkach lub nawet dla upraw rzędowych takich jak ziemniaki, kukurydza lub buraki cukrowe jest już niedozwolone. W Nadrenii-Westfalii około 62.500 ha jest objętych tą klasyfikacją CCwoda2.

Podczas gdy metody konserwujące przy kukurydzy i burakach cukrowych sprawdziły się od lat w praktyce wielu gospodarstw, metody bezpługowe w uprawie ziemniaków mają, szczególnie w zachodnich krajach związkowych, jeszcze ciągle podrzędne znaczenie. Jako przyczyny podawane są ciągle podobno wyższe ryzyka upraw z powodu metod konserwujących. Szczególnie często podawana jest wyższa podatność na parcha zwykłego (streptomyces scabies), w związku ze stosowaniem mulczu, która prowadzi w pierwszej linii do zmniejszenia jakości. Ponadto negatywne doświadczenia opisujące zwiększoną liczebność myszy, zwiększenie liczby chrząszczy, zwiększoną podatność na rhizoctonię oraz powolny rozwój młodych roślin zwiększają sceptycyzm wobec stosowania mulczu w uprawie ziemniaków.
Ziemniaki nie mają szczególnych wymagań jeżeli chodzi o typ gleby.
Bezpośrednie nakładanie mulczu na wały pozostawia widok, do którego trzeba się przyzwyczaić. Wały wyglądały w porównaniu do innych wariantów raczej nierównomiernie i „nieokrzesanie”, ponieważ wystawały z nich długie resztki badyli międzyplonu. Również wały jesienne wyglądały na trochę grubiej zbrylone.

Stopień mulczowania jako ważny wskaźnik

Ustalenie stopnia mulczowania jako wskaźnika oceny potencjału ochrony przed erozją powierzchni użytkowanych rolniczo było istotne również w przedstawionej próbie. Różnice w stopniu zagospodarowania gleby pomiędzy wariantami wynikają z różnej intensywności uprawy ziemi. W przypadku wariantu z użyciem pługa brakowało jakiegokolwiek mulczowania. Przy sadzeniu ziemniaków powierzchnia gleby wykazywała swoistą szorstkość, tak że tendencja do erozji i zlania się gleby nie została zaklasyfikowana jako ekstremalna.
Znaczny potencjał ochrony przed erozją wykazywały jednak warianty mulczowania. Przykładowo w miejscu próby, Bad Sassendorf, w połowie każdego roku osiągnięty został stopień mulczowania gleby w wys. 15% w wariancie mulczowania i 23% w wariancie wału jesiennego, przy czym mógł powstać względnie duży potencjał ochrony przed erozją. Do tego doszedł fakt, iż gleba wykazała stabilną strukturę brył.
Budowa wału bezpośrednio bądź w ciągu 10-14 dni po zasadzeniu ziemniaków za pomocą frezy do wałów oznaczała we wszystkich trzech wariantach znaczącą ingerencję w strukturę gleby i ochronę przed erozją. Przez obrotowe noże frezy agregaty ziemne zostają rozbite a nakładane warstwy mulczu intensywniej wnikają w glebę.
To postępowanie znacząco oddziałuje na stopień mulczowania gleby we wszystkich wariantach. W Bad Sassendorf stopień mulczowania gleby wynosił po zastosowaniu frezy w wariancie mulczowania tylko 6%, w wariancie wałów jesiennych około 11%. W wariancie z użyciem pługa wartość wynosiła 0%. Jak zmniejszone mulczowanie oraz bardzo delikatna struktura powierzchni wpłynęły na stabilność wałów a zarazem na ochronę przed erozją, nie dało się ocenić w sposób porównywalny. Podczas krytycznej fazy brakującego mulczowania aż do końca rzędu w latach prób nie występowały żadne zjawiska erozji spowodowane opadami.
W próbach praktycznych należy dostosować się do warunków danego gospodarstwa i wymogów hodowli roślin. Szczególnie w przypadku gleby mającej tendencję do zbrylania się konieczne jest zastosowanie frazy do wałów, aby zapobiec utracie jakości ziemniaków. Kompromisy, które zwiększają ryzyko podczas uprawy ziemniaków, w praktyce są nie do uniknięcia.
W tej sytuacji można zmniejszyć potencjał erozyjny w metodzie mulczowania poprzez frezowanie wałów. Poprzez nagromadzenie resztek roślin przedplonu i międzyplonu na powierzchni gleby i w wałach warianty mulczowania wykazują jednak w porównaniu do wariantu z pługiem wyższą tolerancję na spłukiwanie i zeskorupienie boków wału.

Pobierz artykuł w PDF ⇒ klinkij tu...

Dodaj komentarz

Imię
Komentarz
maksymalnie 400 znaków / pozostało:
Kod z obrazka:
UWAGA: rolnictwo-utu.pl zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenie do publikacji komentarzy, które nie odnoszą się do tematyki strony, naruszają normy prawne, obyczajowe lub są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zawierające wulgaryzmy, promujące własne np. strony, produkty itp.

Pokaż/ukryj komentarze