Uproszczona technika uprawy

W nowoczesnej uprawie roli obserwuje się przechodzenie z metod klasycznych do uproszczonych tj. uprawa bezorkowa tzn.; powierzchniowa, zerowa i siew bezpośredni. Powodem tych zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Stosowanie uproszczeń w uprawie roli wymaga od rolnika rozsądnego postępowania, które pozwoli ograniczyć ujemne skutki tej uprawy, ale jednocześnie umożliwi wykorzystać jej zalety.

czytaj więcej...

Nasi partnerzy


duro-france
Maisadour

Produkcja Roślinna - Płodozmian

Płodozmian - system zagospodarowania ziemi uprawnej, oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie, na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola, jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa. Płodozmian określa również strukturę zasiewów, będącą podstawą do ustalenia typu płodozmianu. Rotacja może następować w cyklach kilkuletnich lub kilkunastoletnich, wiążąc się z hodowlą zwierząt (płodozmiany paszowe, pastewne), czy też z przemysłem rolniczym (płodozmiany przemysłowe). Głównym celem stosowania płodozmianu jest uzyskanie dzięki odpowiedniemu zmianowaniu roślin wzrostu żyzności gleby, co wiąże się ze zwiększeniem ilości i jakości produkcji roślinnej oraz pośrednio zwierzęcej gospodarstwa. Odgrywa również dużą rolę jako jedna z metod zwalczania chwastów.

Rodzaje płodozmianów:

 • Ze względu na intensywność upraw:
  • płodozmiany intensywne - wysoki poziom nakładów, zastosowanie maszyn rolniczych, siły roboczej; uprawa roślin o dużych wymaganiach pokarmowych, glebowych czy uprawowych, (uprawy współrzędne, burak cukrowy, len, rzepak, tytoń)
  • płodozmiany ekstensywne - głównie rośliny mniej wymagające (zbożowe, pastewne)
 • Ze względu na strukturę zasiewów:
  • płodozmiany polowe:
   • zbożowe, powyżej 60% powierzchni zbóż
   • okopowe, powyżej 25% powierzchni zajmują rośliny okopowe
   • przemysłowe, powyżej 25% powierzchni rośliny przemysłowe
   • buraczane
   • lniarskie
   • mieszane
  • płodozmiany paszowe: powyżej 50% powierzchni rośliny przeznaczone na paszę
   • pastewne, powyżej 50% powierzchni rośliny pastewne
   • przypodwórzowe, źródło paszy dla ferm hodowlanych
   • przemienne-pastwiskowe lub łąkowe, gdzie część gruntów ornych używana jest jako łąka bądź pastwisko przez okres 4-8 lat
  • płodozmiany specjalne:
   • przeciwerozyjne, zawierające rośliny chroniące glebę przed erozją
   • nasienne, powyżej 50% powierzchni rośliny przeznaczone na wydanie nasion
   • warzywne, częste w gospodarstwach ogrodniczych.

(źródło WIKIPEDIA)

Płodozmian ma na celu stworzenie zrównoważonego systemu uprawy
Największe obawy zmiany systemu tradycyjnego na system bezorkowy?

 • Choroby w polu (np. w rzepaku, poprzez krótki płodozmian zboża)
 • Rozwiązanie niektórych problemów z chwastami
 • Długotrwałość systemu produkcji

Prezentacja: Wzory Płodozmianów ->  pobierz ppt>


Dodaj komentarz

Imię
Komentarz
maksymalnie 400 znaków / pozostało:
Kod z obrazka:
UWAGA: rolnictwo-utu.pl zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenie do publikacji komentarzy, które nie odnoszą się do tematyki strony, naruszają normy prawne, obyczajowe lub są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zawierające wulgaryzmy, promujące własne np. strony, produkty itp.

Pokaż/ukryj komentarze